Contributie termijnen 2020-2021

donderdag 10 september 2020

Alle leden van FC Meppel betalen contributie, welke we voor de meeste elftallen in 4 termijnen automatisch incasseren. De contributie van de 35+/40+ teams en de minicompetitie worden in 2 termijnen geïncasseerd en van de niet spelende leden en vrijwilligers in 1 termijn. De kledingbijdrage voor alle spelende leden wordt dit seizoen eind september geïncasseerd.

De termijnen voor dit seizoen zullen op de volgende data worden geïncasseerd van uw rekening:

28 september 2020 (kledingbijdrage)

27 oktober 2020 *

28 december 2020

26 februari 2021 **

26 april 2021

* Ook de jaarlijkse en de eerste halfjaarlijkse incasso

** Ook de tweede halfjaarlijkse incasso

Voor verdere informatie m.b.t. de contributie verwijzen uw naar https://www.fcmeppel.nl/contributie, met eventuele vragen kan je terecht bij penningmeester@fcmeppel.nl of ledenadministratie@fcmeppel.nl