Contributie termijnen 2021-2022

donderdag 16 september 2021

Beste leden, Alle leden van FC Meppel betalen contributie, welke we voor de meeste elftallen in 4 termijnen automatisch incasseren. De contributie van de 35+/40+ teams en de minicompetitie worden in 2 termijnen geïncasseerd en van de niet spelende leden en vrijwilligers in 1 termijn. De kledingbijdrage voor alle spelende leden wordt dit seizoen eind september geïncasseerd, dit gebeurt tegelijk met de 1e termijn van de contributie, incasso zal dus voor het eerste kwartaal / halfjaar € 20 hoger zijn.

De termijnen voor dit seizoen zullen op de volgende data worden geïncasseerd van uw rekening:

17 september 2021 (kledingbijdrage + 1e termijn contributie) *

19 november 2021

11 februari 2022 **

11 april 2022

* Ook de jaarlijkse en de eerste halfjaarlijkse incasso

** Ook de tweede halfjaarlijkse incasso

Voor verdere informatie m.b.t. de contributie verwijzen uw naar https://www.fcmeppel.nl/contributie, met eventuele vragen kan je terecht bij penningmeester@fcmeppel.nl of ledenadministratie@fcmeppel.nl