Data contributie-inning

maandag 21 oktober 2019

Alle leden van FC Meppel betalen contributie, welke we voor de meeste elftallen in 4 termijnen automatisch incasseren. De 35+ teams en de minicompetitie worden in 2 termijnen verrekend en de niet spelende leden en vrijwilligers in 1 termijn.

De termijnen voor dit seizoen zullen op de volgende data worden geïncasseerd van uw rekening:

28 oktober 2019 *

27 december 2019

27 februari 2020 **

27 april 2020

* Ook de jaarlijkse en de eerste halfjaarlijkse incasso

** Ook de tweede halfjaarlijkse incasso

Voor verdere informatie m.b.t. de contributie verwijzen uw naar https://www.fcmeppel.nl/contributie, met eventuele vragen kan je terecht bij penningmeester@fcmeppel.nl of ledenadministratie@fcmeppel.nl