Keukendienst


Vrijwilligers zijn de motor van de club. Alle leden samen vormen de vereniging, maar dit betekent ook dat alle leden een steentje moeten bijdragen om FC Meppel draaiende te houden. Alleen op deze manier behouden we een solidaire vereniging.

Ingeroosterde teams:

Rooster als PDF

 

Binnen FC Meppel zijn we al enige tijd dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen op zaterdagen in de keuken. Ondanks pogingen om hiervoor vrijwilligers te werven (denk aan de belacties, berichten op social media en mails naar leden met de vraag om hulp), is er helaas geen enkele aanmelding binnen gekomen.

Op dit moment draaien spelers/speelsters van senioren teams binnen FC Meppel de keukendiensten. Echter, dit gaat bijna altijd ten koste van hun wedstrijden daar deze veelal de keukendiensten overlappen. Hierdoor komt het voor dat teams met minder dan 11 spelers aan de wedstrijden beginnen.

Dit is een zeer onwenselijke situatie die wij als bestuur willen doorbreken. In de praktijk komt het er namelijk op neer dat het vaak dezelfde mensen zijn die dit soort vrijwilligerstaken oppakken. De momenten dat deze vrijwilligers hier ’klaar mee’ zijn komen steeds vaker voor met als gevolg dat we deze vrijwilligers als club kwijt raken.

Veel leden, maar ook veel ouders van jeugdleden doen geen vrijwilligerswerk. Veel verenigingen stellen verplicht vrijwilligerswerk in voor ouders van jeugdleden.

Het bestuur heeft besloten om in deze trent mee te gaan en de keukendiensten in te vullen met verplichte vrijwilligersdiensten voor jeugdleden en/of ouders van van jeugdteams.

Het zal concreet gaan om de volgende leeftijdscategorieën: O13, O15, O17 en O19.

Per half seizoen (voorjaar/najaar), ingaande vanaf 1 januari 2019, zullen wij van de voornoemde teams vragen om op 1 zaterdag 2 ouders/leden te leveren die ons gaan helpen in de keuken.

Er zal in januari een schema t/m juni gemaakt worden zodat iedereen ruim van te voren weet wanneer hij/zij aan de beurt is.  Het zal gaan om keukendiensten van 12.00uur tot 15.00uur of 15.00uur tot 18.00uur. Gelukkig heeft FC Meppel de beschikking over een vaste en ervaren groep barvrijwilligers die iedereen op weg kan helpen en uitleg kan geven.

We willen nogmaals benadrukken dat:
Alle leden samen vormen de vereniging, maar dit betekent ook dat alle leden een steentje moeten bijdragen om FC Meppel draaiende te houden.  Alleen op deze manier behouden we een solidaire vereniging.

Namens het bestuur.

Frans Schrotenboer