Van de bestuurstafel... September 2017

maandag 25 september 2017

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

Op woensdag 11 oktober om 20.00 u staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Als bestuur zijn we druk met de voorbereiding hiervan. Langs deze weg wil ik dan ook onze ereleden, leden van verdienste en leden van FC Meppel uitnodiging voor deze ALV.

Afgelopen zaterdag is voor 52 (!) FC Meppel teams de competitie weer begonnen. De weken daarvoor waren de bekerwedstrijden natuurlijk al gespeeld, maar toch de aftrap van het seizoen is altijd spannend. En dit jaar beetje extra … de nieuwe spelvorm bij de jongste jeugd, het MDwF, ons vernieuwde clubhuis. Voor ons allemaal even wennen, maar toch kunnen we constateren dat alles goed is verlopen. Natuurlijk moeten er zo her en der nog puntjes op de i gezet worden, maar dat is onoverkomenlijk en daar leren we alleen maar weer van.

Ons clubhuis is in de maanden juli en augustus gemoderniseerd en is weer helemaal van deze tijd! Wij hopen dat iedereen zich hier snel thuis gaat voelen!
Ook is afgelopen zaterdag de nieuwe website live gegaan. De nieuwe website beschikt over tal van nieuwe functionaliteiten welke het gebruik vergemakkelijken. Zo wordt er automatisch een koppeling gemaakt met Sportlink van de KNVB, waardoor mutaties gelijk zichtbaar zijn op de site maar ook op de schermen in het clubhuis. Dit zorgt ervoor dat vele processen zijn gedigitaliseerd, en het veel minder werk en tijd kost om alles te onderhouden en iedereen gelijk over de meest recente informatie kan beschikken. Deze ontwikkeling is een grote stap in de toekomst!

De werkgroep Energie/Duurzaam  heeft de diverse mogelijkheden voor energie/kostenvermindering in beeld gebracht. De kleine investeringen zullen het komend jaar worden doorgevoerd. Helaas is ledverlichting als veldverlichting niet haalbaar, dit past niet binnen ons budget.

Het tweede seizoen en tevens laatste seizoen met samenwerkingspartner KWF zit er op. We hebben met elkaar onze doelstelling bereikt. Dit bedrag zal dan ook binnenkort worden overgemaakt naar het KWF.
Het betekent echter niet dat we het nastreven van acties voor goede doelen als het KWF nu laten rusten. Bij een vereniging als FC Meppel hoort een nauwe betrokkenheid bij het wel en wee van onze mede mens. Het is duidelijk dat we ons als bestuur en leden moeten blijven inzetten om meer sponsoren aan ons te binden. Dat binden betekent niet alleen sponsoren die reclame kunnen maken met naam op kleding en reclameborden, maar ook samen acties en evenementen opzetten waar beide partners zich kunnen profileren.

Zo zie je maar weer, we zijn volop in beweging, en gaan met onze tijd mee!

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.