Van de bestuurstafel... Februari 2018

zondag 25 februari 2018

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

Het seizoen 2017-2018 vordert gestaag. We zijn als bestuur, en ook de coördinatoren, dan ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo heeft de penningmeester de begroting 2018-2019 in concept reeds opgesteld. Gezamenlijk hebben we alles doorgelopen. De komende tijd zal de begroting verder worden geoptimaliseerd. 

De huidige samenwerking met Alcides zal in het seizoen 2018-2019 gehandhaaft blijven. Echter we gaan op dit moment nog niet over om dit verder uit te breiden. Daar komt nog teveel bij kijken, denk o.a. sponsoring. We hebben daarom wel reeds een werkgroep gevormd om de mogelijkheden te bekijken en alle risico’s in kaart te brengen.

We zijn als vereniging bezig met prachtige projecten, vernieuwen clubhuis, vervangen reclameborden. En heeft u die mooie borden al aan de gevel gezien, en boven de entree van het clubhuis en de kleedkamers. Dit is alleen mogelijk als de inkomsten voldoende zijn, en we dit kunnen financieren. Hier zijn we ons als bestuur van bewust en is bij elke keuze die we maken een weloverwogen beslissing.

Duidelijk is dat we een stap moeten maken op sponsorgebied en dat we ons moeten professionaliseren. Tijdens onze belactie om nieuwe vrijwilligers te werven hebben we de sponsorcommissie kunnen uitbreiden. Jos Esselbrugge is bereid gevonden om deze commissie te gaan leiden (lijnen neerzetten, plan van aanpak, duidelijk doel stellen). Dat we niet zonder sponsoren kunnen is duidelijk. Daarom koesteren we onze sponsoren en proberen we ook altijd nieuwe sponsoren aan ons te binden.

In de komende periode willen we kijken of het mogelijk is de bestuurskamer te vernieuwen. Hiervoor is een werkgroep gevormd. Zij gaan de komende tijd kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.
Na de vernieuwing van het clubhuis is de bekerkast verdwenen uit het clubhuis. Deze hoort natuurlijk wel bij onze club, en herinnert ons aan mooie en succesvolle momenten. Deze zal dan ook weer een mooie plek krijgen in de vernieuwde bestuurskamer.

Op 21 april speelt ons 1e elftal tegen DESZ. We hebben gemeend hier een gezellige dag van te maken. Die dag zullen er twee racesimulatoren bij het clubhuis staan, waar iedereen een ritje in mag maken. Daarnaast zal er veel gezelligheid in en om het clubhuis te vinden zijn. Ook krijgen onze sponsoren voor die dag een uitnodiging om gezamenlijk de wedstrijd te bekijken.
Zet de datum 21 april vast in je agenda, zodat je er bij kunt zijn!

Binnen elke club krijgen we te maken met Lief en Leed, zo bij FC Meppel. Het is belangrijk dat we daar als club op gepaste wijze aandacht aan besteden. Mocht je als coordinator, of als trainer/leider, een gebaar willen doen naar een van de spelers, kun je dit doorgeven aan Yolanda Tepper secretaris@fcmeppel.nl.

Op dinsdag- en woensdagavond wordt het clubhuis minimaal bezocht. Daarom is besloten om het clubhuis op de woensdagavond te sluiten.  Uiteraard, indien er vergaderingen worden aangevraagd, openen we 1e woensdag van de maand. Op dinsdagavond zal het clubhuis later open gaan, zodat men na de training nog even gezellig met elkaar na kan praten, onder het genot van een drankje.

De eerste competitiewedstrijden in 2018 zijn alweer gespeeld. En ook de jongste jeugd hervat na de voorjaarsvakantie weer de competitie. We mogen zelfs 2 nieuwe teams, JO8-3 en JO8-4,  verwelkomen! Het bestuur wenst alle teams veel sportplezier!

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.