Van de bestuurstafel... Juli 2018

maandag 9 juli 2018

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

Tijdens de laatste vergadering van dit seizoen kijken we als bestuur terug op een lang en intensief seizoen. We zijn een vrij nieuw bestuur, voor een 3-tal bestuursleden was dit zelfs het 1e jaar.  Maar we kijken er met een goed en tevreden gevoel op terug. Het is fijn het seizoen af te sluiten, en even te genieten van een welverdiende vakantie, maar het is zo aan het eind van het seizoen ook belangrijk om alweer vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.

Zo heeft onze penningmeester de begroting voor het seizoen 2018-2019 alweer gereed. Ook voor een vereniging is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de cijfers. Het is belangrijk dat de inkomsten en uitgaven goed in evenwicht zijn.

Dat de inkomsten altijd onze volle aandacht hebben is duidelijk. Daarom zijn we zeer verheugd dat er op zaterdag 14 juli een groot horecatoernooi op ons sportpark wordt georganiseerd door Stichting Sport Verbroedert. Samen met veel vrijwilligers zullen we voor de vele deelnemers er een prachtige sportdag van maken.

We kijken niet alleen hoe we onze inkomsten kunnen verbeteren, maar zo kijken we ook hoe we de kosten kunnen beperken. Bij zo’n grote vereniging als FC Meppel kunnen we dan ook niet zonder onze commissie Materiaalbeheer. Zij zorgen ervoor dat elk team bij aanvang van het seizoen tenues krijgt uitgereikt, maar ook dat er voldoende ballen zijn om te trainen. Duidelijk is dat aan het einde van het seizoen we ook mogen verwachten dat de tenues weer compleet wordt ingeleverd, evenals het aantal ballen dat aan het begin van het seizoen aan elk team wordt uitgereikt.  We merken toch dat er veel ballen in de loop van het seizoen verdwijnen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om hier zorg en aandacht voor te hebben!

In het seizoen 2018/2019 zal gestart worden met een nieuwe structuur binnen de jeugd. Wico Vaartjes en Sander van de Belt zijn vanuit hun functie als bestuurslid hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast is het bestuur verheugd te kunnen melden dat Dirk Jan van der Meulen de functie Hoofd Jeugdopleiding met ingang van het volgend seizoen gaat invullen. Dirk Jan zal tevens de opleiding HJO te gaan volgen. Met elkaar hebben zij reeds een opstart gemaakt om het technisch beleidsplan te herschrijven.

Daarnaast zijn voor alle leeftijdscategorieën de technische en organisatorische coördinatoren ingevuld. Vanaf komend seizoen zullen er geen selectiewedstrijden meer zijn voor deze leeftijdscategorieën. Door interne scouting wordt dat reeds door de loop van het jaar ingevuld.

Komend seizoen zal tevens gebruikt worden om het vrouwenvoetbal verder te optimaliseren. Belangrijk is dat alle afspraken duidelijk beschreven wordt, zodat dit geen verdere vragen oproept.
Tjalling van Looy heeft in de afgelopen jaren veel voor het vrouwenvoetbal binnen FC Meppel betekend. Dit wordt door FC Meppel zeer gewaardeerd. Daarom is Tjalling onlangs tijdens het De Jong & Laan meiden jeugdtoernooi benoemd tot Lid van Verdienste.

Het seizoen is nu ten einde, we gaan allemaal genieten van onze vakantie. Maar gelijktijdig kijken we alweer uit naar de start van het seizoen. We starten het seizoen met een wel heel bijzondere actie: de Jumbo Voetbalplaatjesactie. De kickoff zal plaatsvinden op vrijdag 21 september tijdens de wedstrijd FC Meppel 35+ vs Lucky Ajax. Noteer alvast de datum in je agenda, en zorg dat je er bij bent. Houd de website en Facebook goed in de gaten voor de laatste informatie.

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.