Van de bestuurstafel... Maart 2017

woensdag 1 maart 2017

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

De winterstop is weer achter de rug. Natuurlijk werd er de afgelopen periode door gevoetbald op het kunstgras, maar verder was het rustig in en om het clubhuis. Vanaf afgelopen zaterdag is alles weer in volle gang op Sportpark Ezinge!

Tijdens de laatste vergadering is de begroting voor modernisering van het clubhuis uitgebreid besproken. Belangrijkste reden waarom we dit willen oppakken is dat diverse (bar)apparatuur aan vervanging toe is. Ook de hygiëne vraagt aandacht. Tevens wordt de bar verruimd, zodat er meer werkruimte ontstaat voor onze medewerkers. Daarnaast willen we ons clubhuis gezelliger en meer van deze tijd maken.
Onze plannen willen we graag aan jullie toelichten en aan iedereen die hier interesse voor heeft. Dit gaan we doen middels een inloop/ informatie avond op donderdag 16 maart van 20.00-21.00 uur bij FC Meppel. Hiervoor nodigen we je van harte uit! Tevens kun je je deze avond opgeven voor het helpen bij de realisatie, neem je agenda dus mee!

Daarnaast kunnen we melden dat de vernieuwde website waarschijnlijk al voor de zomer live gaat! Uitslagen zullen dan rechtstreeks vanuit Sportlink op de website worden vermeld. Daarnaast kunnen we jullie dan nog beter en vollediger informeren over alles wat er binnen FC Meppel leeft.

Gelukkig kan de penningmeester constateren dat nagenoeg alle leden voldoen aan de verplichting tot het betalen van de contributie. Toch gaat het ook wel eens niet goed. Daarom hebben we gemeend het protocol voor het innen van incasso’s te beschrijven. Dit protocol is op te vragen bij de ledenadministratie of de penningmeester.

De voorbereidingen voor de nieuwe wedstrijdvormen bij het pupillenvoetbal zijn in volle gang en hebben alle aandacht van de coördinatoren. Binnenkort zullen we de leden verder informeren en middels een filmpje alles verduidelijken.

Sinds kort ontvangen nieuwe leden een welkombrief. In deze brief worden zij geïnformeerd over zaken dit binnen FC Meppel spelen, en over onze normen en waarden. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het feit dat we bij FC Meppel niet zonder vrijwilligers kunnen. De vrijwilligerscommissie neemt na een aantal weken contact op om feedback te vragen, hoe ben je bij FC Meppel ontvangen? Hier kunnen we met elkaar ontzettend veel van leren.

Met ingang van het seizoen 2017/2018 zullen we binnen het bestuur afscheid nemen van Tim Wolting. Tim heeft vele jaren zitting gehad in het hoofdbestuur en is o.a. verantwoordelijk voor de lagere seniorenelftallen. Deze taak zal met ingang van het komend seizoen overgenomen worden door Frans Schrotenboer. De overige taken w.o. lief en leed, kaartverkoop 1e elftal, zullen door de andere bestuursleden worden opgepakt. Tim heeft in de afgelopen jaren veel kennis verzameld, waar wij, de overige bestuursleden, als zeer waardevol ervaren!

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.