Van de bestuurstafel... November 2017

woensdag 22 november 2017

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder Wico Vaartjes en Sander van de Belt welkom. Na hun benoeming als bestuurslid is dit de eerste bestuursvergadering waaraan zij deelnemen. Wico zal de functie bestuurslid Technische Zaken invullen en Sander van de Belt de functie bestuurslid Jeugdzaken.

Doordat we nu het takenpakket van het bestuurslid Technische Zaken hebben we verlicht met een bestuurslid Jeugdzaken hoort daar een gedeelde verantwoordelijkheid bij. De taakgebieden tussen deze twee functies zijn verdeeld en goed beschreven.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een bestuurslid Vrouwen- en meidenvoetbal. Dan zouden we als bestuur compleet zijn. Lees je dit en spreekt je deze functie aan, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

We zijn nu een aantal maanden onderweg met JO19 in de vorm van ST teams. Het samenwerken op langere termijn zal uiteindelijk niet meer gaan via de ST teams, maar middels een samenwerkingsverband. De beide verenigingen zijn tevreden, evenals de achterban. Binnen het bestuur wordt de intentie wordt uitgesproken om in de toekomst de samenwerking verder uit te breiden. Het is belangrijk om vooraf gedegen onderzoek naar de mogelijkheden, risico’s en kansen bij een samenwerking.

Begin van het seizoen zijn we gestart met Bengeltraining in de Berggierslanden. Helaas is dat geen succes geworden. Op een later moment gaan we kijken of we het nogmaals gaan proberen. Voor nu zijn twee kinderen overgegaan naar de Bengels op de club.

Binnenkort zal er bij FC Meppel een trainingscursus voor jeugdtrainers worden gestart. Twintig jeugdleden zullen opgeleid worden d.m.v. een KNVB-cursus. De cursus zal bestaan uit 5 modules van 3 uur. De eerste module zal zijn op 23 november. Doel van de cursus is deze groep trainers mogelijkheden te bieden zich verder te ontwikkelen in het voorbereiden van en uitvoering geven aan een training. En het doorontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid en het kaderbeleid. Daarnaast zal er nog een cursus gestart worden Coach de coach. Hier zullen 6 a 8 personen aan deelnemen. Deze cursus loopt gelijkt aan de trainingscursus.

De afgelopen drie jaren is zomeravondvoetbal geweest in juni. Dit toernooi is de afgelopen jaren een groot succes geweest, waar veel mensen plezier aan beleefd hebben. Het toernooi is gegroeid in teams, maar ook de bijbehorende omzet. Doordat dit jaar de competitie incl. de nacompetitie langer doorloopt, is het moeilijk dit toernooi in te plannen, zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd. De komende maanden zal dan ook gekeken worden naar de mogelijkheden.

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.