Van de bestuurstafel... November 2018

dinsdag 13 november 2018

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

Op 17 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als bestuur kijken we met een positief gevoel terug op deze vergadering. We hadden er dit jaar voor gekozen om niet alleen de voorzitter, maar ook een aantal andere bestuursleden aan het woord te laten. Dit werd als zeer positief ervaren door de aanwezige leden.
Wel willen we kijken hoe we het volgend jaar de ALV nog aantrekkelijker “meer van deze tijd” kunnen maken, om zo een breder publiek te trekken. Het verslag van de ALV kunt u vinden op de website.

Op dit moment is de voetbalplaatjesactie in volle gang. Al onze leden zijn volop aan het sparen. Afgelopen zaterdag was de eerste ruilmorgen georganiseerd. Veel kinderen, maar ook volwassenen, zijn hierop af gekomen. Binnenkort volgt er weer een ruilmoment. Houd FB en Twitter goed in de gaten voor nadere informatie.
Stan Valk heeft als eerste speler zijn voetbalbalplaatjesalbum vol. Hij heeft hiermee een prachtige prijs gewonnen, beschikbaar gesteld door De Kleine Benelux. Stan, namens het bestuur, van harte gefeliciteerd met deze prijs!

De snertactie was afgelopen jaar goed geregeld door de evenementencommissie, echter er valt nog meer uit te halen. De intentie is om dit jaar 1000 pakken (vorig jaar 600, waarvan 300 door 1 team) te verkopen.  Er zijn verschillende mogelijkheden om de omzet te verhogen. Een actie valt en staat met het enthousiasme van trainers en leiders.
we willen dit jaar de snertactie koppelen aan een snertloop. Deze zal gehouden worden op zaterdag 5 januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. Nadere informatie volgt binnenkort. Maar zet de datum alvast in je agenda, we hopen jullie daar natuurlijk allen te treffen, als deelnemer of als toeschouwer.

Tijdens de laatste bestuursvergaderingen is regelmatig gesproken over de aanschaf van zonnepanelen. Met de aanschaf van de zonnepanelen gaat een fors bedrag mee gepaard. Na 10 jaar zullen we het bedrag terug kunnen verdienen. Om die reden wordt de aanschaf van zonnepanelen, voor nu, in elk geval een jaar opgeschoven. Voor nu is het risico te groot.

Het seizoen is al aardig gevorderd, maar toch zijn er teams die helaas nog geen trainer hebben. Dit geldt o.a. voor dames 2. Door de dames zelf is er al veel aandacht voor gevraagd via Social Media. Helaas is het nog niet gelukt deze vacature in te vullen. Mocht je belangstelling hebben om deze taak in te vullen, stuur dan een berichtje naar vrouwenvoetbal@fcmeppel.nl.

Het bestuur stelt vast dat trainingspakken (die eigendom zijn van de sponsor of vereniging) met FC Meppel logo na 20.00 uur niet meer in de stad gedragen mogen worden. We willen als voetbalvereniging voorkomen dat onze vereniging op enerlei wijze betrokken raakt bij niet gewenste privé activiteiten.

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl