Digitale Algemene ledenvergadering

maandag 22 november 2021
 • 1/2
 • 2/2

DIGITALE ALV We hebben ons uiterste best gedaan om in twee weken tijd te switchen van een fysieke ALV naar een acceptabele digitale uitvoering. De link voor de vergadering zal via de mail worden verzonden. Voor de goede orde wil ik vast melden dat er alleen gestemd hoeft te worden voor een nieuw bestuurslid en dechargeverlening aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid. Dit zullen we doen door een poll in de chat gedurende de vergadering.

Agenda algemene ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 19 april 2021
 4. Jaarverslag 2020-2021
 5. Financieel verslag 2020-2021
 6. Kascommissie: (Ruben Oosterga – Johan de Kuijper & Jordy Landkroon- reserve)
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting seizoen 2021 – 2022
 9. Inhoudelijke rondvraag
 10. Bestuursverkiezing
  (Periodiek) aftreden en niet verkiesbaar: Hans Noppers
  (Tegen)kandidaten kunnen door tenminste tien stemgerechtigde leden, uiterlijk tien dagen voor de vergadering, schriftelijk (secretaris@fcmeppel.nl) bij de secretaris worden ingediend, met overlegging van een schriftelijke verklaring van de betrokken kandidaat dat hij of zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.
 11. Presentatie plan van aanpak samenwerking MSC & Alcides: door Ruurd de Jong
 12. Afsluiting

Link:

Volgt via mail voor leden van FC Meppel via noreply@fcmeppel.nl.

LET OP! Deze mail kan in ongewenste mailbox belanden.

De uitnodigingen worden in de week van maandag 22 november verzonden. Heeft u voor vrijdag 27 november 15.00 uur geen uitnodiging met link ontvangen. Stuur dan een mail naar secretaris@fcmeppel.nl.

 

Groet en tot maandag 29 november 19.30 uur, namens het bestuur,

Hans ter Voorde
voorzitter