Vrijwilligers


Vrijwilligers zijn de motor van de club. Alle leden samen vormen de vereniging, maar dit betekent ook dat alle leden een steentje moeten bijdragen om FC Meppel draaiende te houden. Alleen op deze manier ontstaat een solidaire vereniging. De vrijwilliger heeft daarmee een unieke positie binnen de club welke moet worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Binnen FC Meppel bestaat echter nog steeds vraag naar vrijwilligers. Het vrijwilligerbeleid ondergaat de transitie: van

“Wat kan de club voor mij doen?” naar “Wat kan ik voor de club doen?”


In de ideale situatie draagt iedereen graag een steentje aan onze mooie vereniging!
In 2014 is een dialoogavond gehouden over het vrijwilligersbeleid. Na de dialoogavond is er een vrijwilligerscoördinator benoemd. In 2016 is dit uitgebreid naar een vrijwilligerscommissie. Zij zorgen ervoor dat (potentiële) vrijwilligers gemakkelijk hun weg weten te vinden binnen FC Meppel. De vrijwilligerscommissie heeft als taak om inzicht te geven in de huidige vacatures, het proactief en persoonlijk benaderen van vrijwilligers, inzicht krijgen in het potentieel van leden, vraagbaak te zijn voor (potentiele) vrijwilligers en klankbord te vormen voor het bestuur.
Heeft u vragen? Of wilt u zich melden als vrijwilliger? Stuur dan eens een mail naar het volgende email adres:

vrijwilligers@fcmeppel.nl

Kijk hier voor actuele vacatures