Vertrouwenspersoon


Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook..... Toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan zoals jij dat graag ziet. Ook binnen een sportvereniging zoals FC Meppel. Wanneer het daarbij gaat om ongewenste omgangsvormen kan de vertrouwenspersoon daar een rol in spelen.

Ongewenste omgangsvormen

Hierbij kun je denken aan:
- Seksuele intimidatie
- Agressie en geweld
- Discriminatie
- Pesten en treiteren
- Roddelen en negeren
- Machtsmisbruik

Directe of indirecte uitlatingen of handelingen die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn.

Wanneer is iets ongewenst of ongewild? Dat bepaalt de ontvanger. Die voelt wanneer iets niet oké is.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden en er wordt zorg gedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen.
Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan. Alles gaat in overleg met het slachtoffer. Het slachtoffer bepaalt het tempo en de werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar het slachtoffer ondersteunen en een mogelijk te volgen route aangeven.
De vertrouwenspersoon zal "de klacht" serieus behandelen en geen oordeel geven over de klacht.
De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen zal via de voorzitter van de vereniging gaan.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. In overleg met het slachtoffer kan hij een zaak open of geanonimiseerd bespreken met de voorzitter van de vereniging.
De voorzitter van de vereniging is de enige persoon waarmee een zaak besproken wordt, dit in verband met zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging.

Er is echter één uitzondering: De vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht wanneer hem strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden. Hier zal direct een officiële zaak van gemaakt worden.

Werkwijze

Het is niet de bedoeling dat bij elk gering feit of iedere misplaatste grap de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Men dient eerst in overleg met de leiders/trainer te gaan. Komt men dan niet tot een oplossing, staat de weg naar de vertrouwenspersoon open. Bij ernstige zaken is de vertrouwenspersoon uiteraard direct te benaderen. Deze is via de mail of telefonisch te bereiken. Zie hieronder en op de site onder; 'Vereniging--> wie is wie'


Liena Hulzebosch

Henk Siepel

Mail

Mail

06 50 27 40 98

06 10 65 25 10