Historie


FC Meppel is de voetbalclub waar plezier en prestatie samenkomen! Het één komt niet zonder het ander. De vereniging is opgericht op 24 februari 1930 en heeft een kleurrijke geschiedenis. Sinds jaar en dag komen onze leden naar Sportpark Ezinge om te voetballen, coachen of voor andere activiteiten. En waar mensen samenkomen, ontstaan mooie verhalen.

Meppeler Jongelingvereniging Voetbalclub

Cees Korten was de eerste voorzitter van FC Meppel. Onder zijn aanvoering werd op 24 februari 1930 M.J.V. opgericht. M.J.V. staat dan voor Meppeler Jeugdwerk Voetbalclub. Deze naam is echter geen lang leven beschoren want in juli 1930 wordt de naam gewijzigd in Meppeler Jongelingvereniging Voetbalclub. Cees Korten blijft 15 jaar voorzitter en wordt bij zijn afscheid erelid en erevoorzitter.

Wagenschuur als kleedkamer

De beginjaren zijn in geen enkel opzicht te vergelijking met de hedendaagse voetbalvereniging. Het gaat de oprichters in de beginjaren niet voor de wind. De club bezit helemaal niets. Geen veld, geen ballen. Gelukkig is er veel jeugdig enthousiasme aanwezig. Er wordt gestart met 38 leden. Als er wordt gevoetbald, dan melden enkele spelers zich een uur voor de wedstrijd. Gewapend met kruiwagen en schop wordt het veld ontdaan van uitwerpselen, want koeien maken ook gebruik van het veld. Omkleden kan in een grote wagenschuur die als kleedkamer dienstdoet. De spelers lessen hun dorst met water uit de sloot. Veiligheidshalve via de zakdoek om te voorkomen dat men vuil in de maag krijgt.

FC Meppel

Sinds 3 november 1971 draagt de vereniging de naam c.s.v. FC Meppel (Fusieclub Meppel). De vereniging ontstaat uit een fusie tussen de christelijke gymnastiekvereniging Sparta, opgericht op 8 mei 1907 en de christelijke voetbalvereniging M.J.V. Als oprichtingsdatum van FC Meppel geldt 24 februari 1930. Sinds deze datum bouwen onze leden met trots aan een onze vereniging en schrijven zij iedere dag geschiedenis.

Archief

Vanaf de oprichting van FC Meppel in 1930 wordt de historie van de club bijgehouden. Ook is er van elk jaar  een stukje geschreven over het seizoen. Dit begon met een enkele regel, maar is steeds verder uitgebreid tot korte verslagjes. De resultaten van het eerste team zijn hierbij belangrijk, maar ook andere zaken worden vernoemd. Helaas zijn er in de loop der jaren ook gegevens verloren gegaan, die niet meer zijn te achterhalen. Er missen dus enkele jaren. Bij geschiedenis kunt u deze tijdslijn vinden.
Bij erelijst kunt u de prestaties van FC Meppel vanaf seizoen 1972-1973 vinden. Daarvoor ging FC Meppel nog door het leven als M.J.V.
Naast de 'tijdslijn' is er een nog veel groter archief bewaard gebleven. Foto's van het eerste elftal tot F6, plakboeken met alle krantenartikelen, oud FC-journaals en nog veel meer. Een deel van dit archief is beschikbaar. Vele foto's uit ons mooie verleden zijn hier te vinden. Ook zijn er bij het 50-jarig bestaan en het 70-jarig bestaan twee boeken uitgebracht, vol met geschiedenis, oude foto's en andere wetenswaardigheden. Deze kunt u hieronder lezen.