Contributie


Hieronder ter kennisgeving de huidige contributie-bedragen en informatie over wat je moet doen bij wijzigingen en opzegging.

Contributie

FC Meppel kent uitsluitend het systeem van automatische incasso. De contributie moet per kwartaal via automatische incasso voldaan worden. De kledingbijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen eenmalig via automatische incasso geïncasseerd.

Gezinskortingsregeling: 50% korting vanaf het 3e lid van het gezin

Contributie-inning

Voor alle leden van FC Meppel geldt dat zij verplicht zijn om de contributie via automatische incasso te laten innen. Dit gebeurt, afhankelijk van het soort lidmaatschap, in 1,2 of 4 termijnen. De contributie zal, onder ID-nummer NL72ZZZ400458650000 worden geïnd.

Je bent altijd lid voor een volledig seizoen behalve bij tussentijdse overschrijving of omstandigheden welke het voetballen onmogelijk maken. Dit ter beoordeling aan het bestuur. De opzeggingstermijn is 4 weken; dus moet uiterlijk het lidmaatschap voor 31 mei zijn opgezegd.

Elk jaar kan de contributie automatisch verhoogd worden met het CBS prijsindex en eventueel met een percentage bepaald door de algemene ledenvergadering. FC Meppel kent een gezinskorting van 50% vanaf het derde lid van het gezin.

Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bv), zal de vereniging een verzoek tot betaling doen. Indien er geen betaling volgt zal de KNVB voetbalpas van het desbetreffende lid worden geblokkeerd en kan er niet meer gevoetbald worden.

Kledingbijdrage

Zoals besloten op de ledenvergadering in oktober 2019 voorziet FC Meppel vanaf seizoen 2021/22 iedereen van presentatiekleding en spelerstenues. De kledingbijdrage bedraagt € 20 per seizoen en geldt alleen voor spelende leden. De bijdrage zal jaarlijks eenmalig aan het begin van het seizoen geïnd worden.
Voor het seizoen 2023/2024 zal deze tegelijk met de contributie van het 1e kwartaal / halfjaar geïncasseerd worden.

FC Meppel hanteert de volgende contributiebedragen per jaar:

Lidmaatschap Senior
€ 244,-

Lidmaatschap JO19/JO17/JO15
€ 173,-

Lidmaatschap JO13/JO12
€ 162,-

Lidmaatschap JO11/JO10/JO9/JO8
€ 144,-

Niet-spelend lid
€ 79,- (wordt per jaar geïnd)

Vrijwilliger
€ 35,- (wordt per jaar geïnd)

Mini's (JO7) (mini-competitie)
€ 74,- (wordt per half jaar geïnd)

7x7 (35+)
€ 102,50 (wordt per half jaar geïnd)*

Walking Football
€ 102,50 (wordt per half jaar geïnd)

  • * Dit geldt alleen als je 35+ bent. Anders val je onder de normale contributie-regeling

Voor het seizoen 2023/2024 zullen op de volgende datums de incasso’s worden uitgevoerd:

27 september 2023 (kleding bijdrage + 1e termijn contributie)
27 november 2023
27 februari 2024
29 april 2024


Wijzigingen

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens dit graag doorgeven via ledenadministratie@fcmeppel.nl. Dit geldt voor adresgegevens, verandering bankrekeningnummer, emailadres of overige gegevens.

Opzegging

Indien je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan kun je dit doen tot en met 31 mei van elk jaar. Zoals eerder aangegeven, het opzeggen van uw lidmaatschap ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail: ledenadministratie@fcmeppel.nl
Wanneer een lidmaatschap te laat wordt opgezegd, dan betekent dit de verplichting om een volledig jaar contributie te betalen. Alleen het bestuur is bevoegd om afwijkingen op deze regels toe te staan.

Bengels en pupillen

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat er soms bij de jongste leden enige twijfel bestaat bij het starten met voetballen. Daarom bestaat er de mogelijkheid om bij de Bengels en junioren eerst een paar gratis trainingen mee te mogen doen, alvorens je definitief lid wordt.

Bovenstaande regels zijn streng, maar ook noodzakelijk om de vereniging financieel gezond te houden. We willen voorkomen dat betalende leden ook de lasten van niet-betalende leden moeten dragen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: Mail.

Kindsupport Meppel

Mocht u weinig te besteden hebben en woont u in de gemeente Meppel dan is er een mogelijkheid voor een vergoeding van de contributie/ het lesgeld voor kinderen van 4 tot 21 jaar ..

Deze vergoeding kan aangevraagd worden bij www.kindsupportmeppel.nl.

De aanvraag komt bij Stichting Leergeld Meppel terecht en na een inkomenstoets vragen zij de vergoeding aan bij Jeugdfonds Sport en Cultuur.