Voetbalschool


Beste voetballers/voetbalsters, De Voetbalschool gaat al vroeg van start dit jaar en wel op vrijdag 26 januari! Omdat de competitie dan alweer in volle gang is na een ultra korte winterstop en we graag extra willen trainen starten we dit jaar eerder. Welke voetballer wil dat nou niet? Meld je dus snel aan!

FC Meppel blijft op alle vlakken volop in beweging gebleven en zet zich met volle kracht in om onze jeugd naast zoveel mogelijk plezier ook ontwikkeling te bieden. De voetbalschool is daar een belangrijk onderdeel van en draagt bij aan het vergroten van de technische vaardigheden, het voetbalplezier en de saamhorigheid/uitstraling binnen onze club. Wij zijn dan ook blij dat onze voetbalschool voor het 13e jaar zeer druk wordt bezocht door heel veel JO7 t/m JO13 pupillen (jongens en meisjes!).
Vanaf 
26 januari starten we weer met een cyclus van 8 trainingen en in vergelijking tot de vorige cyclus worden er weer veel activiteiten georganiseerd, gebruiken we andere materialen, hebben leuke oefenstof, maar de basis blijft het verbeteren van de techniek. Wat wel nieuw is in deze cyclus is dat we vaker zullen gaan straatvoetballen rondom de kantine om diversiteit van ondergrond/meervoudig bewegen te stimuleren.

De voetbalschool wordt georganiseerd om de jongste leden naast de reguliere trainingen, specifieke techniektraining aan te bieden, we gaan dus voor individuele ontwikkeling. Aan het einde van de cyclus zullen de pupillen merken dat hun techniek verbeterd is

Dus wil jij:

  • Je techniek verbeteren door middel van 8 leuke voetbalactiviteiten (toernooien, kampioenschappen, en trainingen) ?
  • Een shirt en certificaat van de voetbalschool ontvangen ?
  • Training krijgen van de beste trainers, onder andere spelers van het 1e ?
  • Nog meer (nieuwe!) passeerbewegingen en trucs leren?
  • Meer zelfvertrouwen krijgen door verbetering van je techniek (basis van het voetbal) ?
  • Met nieuwe materialen (hooghoud oefenballetje, snelheidsmateriaal etc) trainen?

Geef je dan snel op voor de Voetbalschool FC Meppel!!

En stuur het bijgevoegde inschrijfformulier meteen naar

dirkjanvdm@telfort.nl

Aanmeldingsformulier voorjaar 2024

 

De Voetbalschool FC Meppel vindt plaats op vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur.
De start zal zijn op vrijdag 26 januari.

De data van de vrijdagen zijn:

26 januari.
2 en 9 februari.
1, 8, 15 en 22 maart.
5 april.

Wacht niet met opgeven!!

De kosten voor de Voetbalschool zijn 25 euro. Deze graag bij opgave overmaken op rekeningnummer NL54 RABO 0156.1542.42 tnv DJ vd Meulen  met vermelding van de naam van de deelnemer.
Wij hebben weer heel veel zin om de pupillen op een plezierige manier weer heel veel bij te leren!!

Organisatie Voetbalschool FC Meppel!

FC Meppel, waar plezier en prestatie samenkomen!


Jeugd FC Meppel

FC Meppel is een vereniging die de kwaliteit van de jeugdafdeling hoog in het vaandel heeft staan. Er is de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen (aanstellen coördinatoren, hoog gekwalificeerde trainers, technisch beleid) in gang gezet om de kwaliteit van de jeugdafdeling te verhogen. De individuele ontwikkeling van de speler moet hierbij centraal staan. Zeker bij de pupillen moeten wij de nadruk niet zo zeer leggen op het resultaat van de wedstrijd of de stand in de competitie, de jonge spelers/speelsters dienen zich door een goede begeleiding te kunnen ontwikkelen tot goede spelers/speelster en goede FC Meppelers. Zorgen wij niet goed voor onze jeugd, dan lopen we kans dat we onvoldoende aanvoer naar de senioren (prestatie teams!) te krijgen. (bron handboek)
FC Meppel heeft destijds met het oprichten van de voetbalschool ingespeeld op het verhogen van de kwaliteit van de jeugdopleiding van onze club. Door de individuele ontwikkeling (ieder op zijn/haar niveau) van de jonge FC Meppelers te verbeteren zorgen we beter voor onze jeugd en stimuleren daarmee uiteindelijk de aanvoer naar de prestatieve en recreatieve senioren.


Visie voetbalschool FC Meppel

De techniek vormt de basis voor een goede voetballer. Bij voetbalverenigingen is er gezien het geringe aantal trainingsuren vaak weinig gelegenheid tot specifieke techniektraining. De Voetbalschool biedt kinderen van FC Meppel via een leerplan de mogelijkheid zich technisch te ontplooien waardoor hij/zij zich op zijn/haar niveau door kan ontwikkelen. De training op de voetbalschool is een extra techniektraining die prima past naast de reguliere training van de club.
De oefenstof behelst alle basisprincipes van het voetbal. De oefenvormen worden aangepast naar leeftijd/niveau van de spelers/speelsters. Uitgangspunten zijn creativiteit (baas worden over bal en tegenstander), uitdagend (beter willen worden) zijn en succesbeleving (plezier, motivatie en zelfvertrouwen). Het verbeteren van technische vaardigheden zorgt bij kinderen voor meer zelfvertrouwen en zo blijven ze voetbal leuk vinden.
Bewegen voor kinderen is tegenwoordig een actueel probleem. Door het veelvuldig gebruik maken van tv en computer is het buitenspelen bij veel kinderen naar de achtergrond verdwenen. Het straatvoetbal is daarmee ook tot een minimum gereduceerd. 'De straat' vormde je als voetballer zowel technisch, tactisch, fysiek en mentaal. Wij als FC Meppel geven huiswerkopdrachten mee om het geleerde verder in te slijpen. We stimuleren daarmee echter ook dat kinderen meer gaan bewegen. De extra training van een uur naast de clubtraining moet je in dat licht ook als een welkome aanvulling op het beweegpatroon van het kind zien.

Doel voetbalschool

FC Meppel pupillen de mogelijkheid bieden tot extra training voor vergroten van technische vaardigheden

Doelgroep

JO7, JO9, JO11, JO13 (D/E/F pupillen) (6-12 jaar)