Kledingplan


Reglement Kledingplan FC Meppel

 1. Ieder spelend lid van FC Meppel is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
 2. Dit kledingplan voorziet in shirt, broekje, sokken, keeperset, (rug)tas en presentatiepak (hierna gezamenlijk te noemen de kleding) en teamtas. Tevens zorgt de vereniging in overleg met het team voor inloop- en presentatieshirts.
 3. Het kledingplan is vastgesteld door het bestuur.
 4. De sokken maken onderdeel uit van de kleding. Sokken worden eenmalig verstrekt. Bij vermissing of vervanging van kapotte sokken dient het lid deze zelf te vervangen. Deze sokken zijn in het clubhuis te koop voor € 6,50. Iedere deelnemer aan het kledingplan is daarbij verplicht tot het dragen van deze sokken tijdens de wedstrijd, zoals is weergegeven in de clublijn van FC Meppel. Mocht je deze zijn vergeten, dan kun je dus een paar aanschaffen in het clubhuis, zodat je toch kunt spelen.
 5. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de wedstrijdkleding van het merk Patrick. De vereniging heeft daarover contractuele afspraken met de leverancier Brandsfit. Geen juiste sokken is geen deelname aan de wedstrijd(en).
 6. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt een eigen bijdrage aan het kledingfonds. Indien dit kledingfonds niet tijdig is voldaan kan het betreffende lid niet beschikken over de kleding en zal dit lid mede om die reden niet speelgerechtigd zijn.
 7. Naast de vaste kledingbijdrage betaalt de speler een borg voor de kleding. De borg wordt beheerd door de vereniging en aan de speler teruggestort bij het beëindigen van het lidmaatschap als spelend lid. Bepalend voor de hoogte van het terug te storten borg is de staat waarin de kleding en tas wordt ingeleverd.
 8. De kleding is gekoppeld aan een bepaald lid. De kleding en teamtassen blijven ten alle tijden eigendom van FC Meppel.
 9. Het is teams en deelnemers niet toegestaan zelfstandig de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen, afbeeldingen en/of rugnummers.
 10. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden.
 11. Het tenue (shirt, broekje) mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is niet toegestaan de kleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.
 12. De speler mag het presentatiepak uitsluitend voor en na de wedstrijden dragen en gebruiken.  Dit tot uiterlijk 21.00 u op zaterdag.  Het presentatiepak mag niet gebruikt worden bij de trainingen en bij privéaangelegenheden. Uiteraard zijn de sokken alleen voor de wedstrijden. De tas mag ook gebruikt worden tijdens trainingen en wedstrijden.
 13. De kleding wordt na elke wedstrijd gewassen conform het wasvoorschrift, dat zich bevindt in de teamtas.
 14. De vereniging zal na de contractperiode met Brandsfit/Patrick alle kleding en tassen weer innemen.
 15. Het bestuur van FC Meppel is verantwoordelijk voor de representativiteit van de kleding en tijdige vervanging.
 16. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team (shirt en broekje) of rechtstreeks bij de kledingcommissie. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie voor het maken van een afspraak. De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen door FC Meppel.
 17. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 16 genoemde, kunnen de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid.
 18. Ruilen van de kleding kan alleen via de kledingcommissie plaatsvinden. Onderlinge ruiling (kleding is genummerd en zijn op naam geregistreerd) is niet toegestaan.
 19. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat het presentatiepak en/of tas ontbreekt en/of sprake is van niet gemelde schade, dan zal in overleg met de kledingcommissie de borg worden verrekend met de kosten. Voor hernieuwde uitgave zal dan een nieuwe borg in rekening worden gebracht.
 20. Bij beëindiging van het lidmaatschap van FC Meppel om een andere reden wordt opgezegd, moet de kleding schoon en in goede staat worden ingeleverd bij de kledingcommissie. N.b. Een overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk als alles schoon, netjes en heel is ingeleverd of aan de eventuele kosten is voldaan.
 21. Aanschaf van teamgerelateerde overige kleding of sportartikelen gaat altijd via de sponsor- en kledingcommissie (dit geldt ook voor inloop- en presentatieshirt). Deze artikelen maken onderdeel uit van de kledinglijn van FC Meppel.
 22. Sponsoring van teams gaat uitsluitend via de sponsorcommissie. Patrick zal geen rechtstreekse bestellingen of bestelverzoeken in behandeling nemen. Verzoeken voor sponsoring of informatie over sponsoring kunt u per mail (sponsoring@fcmeppel.nl) of persoonlijk bij de sponsorcommissie kenbaar maken
 23. Bedrukking van sponsornamen dient via de sponsor- of kledingcommissie te worden geregeld. FC Meppel verbiedt aanstootgevende, discriminerende en racistische teksten. Sponsoren conformeren zich aan het kledingbeleid van FC Meppel.
 24. Aangeschafte artikelen in team- of sponsorverband blijven eigendom van FC Meppel. Privé bestelde artikelen blijven uiteraard eigendom van de koper.
 25. Indien de kleding door verandering van lichaamsmaat niet meer past dient het lid zich te wenden tot de kledingcommissie.
 26. Indien achtergelaten kleding wordt gevonden zorgt de kledingcommissie voor publicatie op de website van deze gevonden/achtergelaten kleding.
 27. Bij de start van het nieuwe seizoen organiseert de kledingcommissie twee ruildagen. Alle leden waarvan de kleding niet meer past kunnen op deze dagen hun kleding ruilen. De kleding dient schoon, gewassen en naar oordeel van de kledingcommissie in ordentelijke staat te verkeren. Beschadigde kleding kan niet worden geruild. De vereniging zal na verrekening van de borg nieuwe clubkleding aanschaffen.
 28. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. De leider meldt dit zo spoedig mogelijk bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding welke tijdens de wedstrijd is ontstaan zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 29. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur in overleg met de kledingcommissie.