Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging FC Meppel

donderdag 1 september 2022

Aan leden van de Supportersvereniging FC Meppel

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging
FC Meppel, 
welke gehouden zal worden op woensdag 14 september 2022 om 20.00 uur in het clubhuis van 
FC Meppel.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter

 2. Mededelingen/ingekomen stukken

 3. Verslag Algemene Ledenvergadering

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Financieel Jaarverslag penningmeester seizoen 2021/2022
  a) Verslag kascommissie 2021/2022
  b) Begroting seizoen 2022/2023

 6. Bestuurs mededeling
  Wij stellen voor een bestuurs uitbreiding zodat we op een oneven aantal bestuursleden komen.

  Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij de secretaris.
  Als bestuur delen wij u mede dat ons lid Hilco Dekker zich opgegeven heeft om in het bestuur plaats te nemen.
  Wij willen de leden op de ledenvergadering vragen of ze hiermede akkoord willen gaan.

 7. Rondvraag

 8. Sluiting door de voorzitter