Oproep keukenvrijwilligers

woensdag 10 oktober 2018

Vrijwilligers zijn de motor van de club. Alle leden samen vormen de vereniging, maar dit betekent ook dat alle leden een steentje moeten bijdragen om FC Meppel draaiende te houden. Alleen op deze manier ontstaat een solidaire vereniging.

Binnen FC Meppel zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die 1x in de maand een paar uurtjes willen helpen in de keuken.

Op zaterdagen zijn er 2 diensten; van 12.00uur tot 15.00uur en van 15.00uur tot 18.00uur.

Wie wil ons helpen?

Graag contact opnemen met clubhuis@fcmeppel.nl