Verslag Algemene Ledenvergadering FC Meppel seizoen 19-20

dinsdag 4 mei 2021

Op maandag 19 april 2021 is het Wico Vaartjes, bestuurslid Technische Zaken, die de Algemene Ledenvergadering 2019-2020 opent. De voorzitter is afwezig i.v.m. ziekte. Wico heet iedereen van harte welkom. Gelijkertijd staan de ALV’s van Alcides en MSC gepland, zodat er gelijktijdig gestemd kan worden over het vervolg van de samenwerking. In verband met de huidige corona maatregelen treffen we onze leden online.

Het seizoen 2019-2020 stond vanaf maart in het teken van corona. Ondertussen zijn we in 2021 en is deze situatie nog niet achter de rug. In maart  werden alle competities stopgezet. We maakten ons zorgen om onze gezondheid en de gezondheid van onze leden. Een spannende tijd en een tijd van improvisatie. Geen wedstrijden, aangepast trainen, handhavers inzetten, vergaderen in Teams.

Maar desondanks zijn we niet stil blijven zitten. Denk aan de nieuwe kledinglijn: sponsoren zoeken, uitgifte kleding aan al onze leden. Het resultaat mag er zijn en we zijn er ontzettend trots op. Het werven van sponsoren is best lastig in deze moeilijke tijd, maar het is gelukt. We zijn de sponsoren dan ook ontzettend dankbaar dat zij onze club willen steunen.

Daarnaast kunnen we melden dat Jumbo, onze hoofdsponsor, het contract voor drie jaar heeft verlengd.
We hebben als FC Meppel het streven om in de zwarte cijfers te blijven. We kunnen dan ook melden dat we een gezonde vereniging zijn, dit komt doordat we onze inkomsten en uitgaven goed hebben beheerd in de afgelopen periode, maar ook de subsidies hebben daartoe bijgedragen. We hebben gebruik gemaakt van de steunmaatregelen die de overheid ons heeft geboden in de afgelopen periode.

Met ingang van het huidige seizoen heeft er bij het 1e elftal een trainerswissel plaatsgevonden. Met ingang van het seizoen 2020-2021 is Jarrisch Keizer aangesteld als hoofdtrainer. Daarnaast is het gehele kader opnieuw ingevuld.

Het ST JO19-1 heeft, op basis van de resultaten van de afgelopen jaren, de mogelijkheid gekregen het seizoen te starten in de 2e divisie. Geweldig dat deze jongens op dit niveau kunnen acteren en daarnaast is het goed voor de doorstroom naar de selectie van beide verenigingen.
In het voorjaar is gestart met een revisie van het hoofdveld. O.a. is de drainage vervangen, de grasmat is opnieuw ingezaaid en er is een nieuwe afrastering en ballenvangers geplaatst.

Social Media is niet meer weg te denken binnen een voetbalvereniging. Hier hebben we de afgelopen periode dan ook actief gebruik van gemaakt. Tijdens de corona periode is zelfs een wedstijd van het 1e elftal via Facebook uitgezonden.

Gelukkig kunnen wij nog steeds een beroep doen op een grote groep vrijwilligers, maar het wordt wel elk jaar moeilijker om alle vacatures in te vullen. We hebben in de afgelopen periode mogen ervaren dat mensen heel graag wat voor FC willen doen, maar dat neemt niet weg dat we nog steeds op zoek zijn naar mensen. De beschikbare vacatures zijn te vinden op de website.

Vanaf maart vielen alle kantineopbrengsten weg. Ook de vele activiteiten en toernooien konden geen doorgang vinden, waardoor we ook deze inkomsten moesten missen. Toch hebben we het seizoen met een mooie plus kunnen afsluiten, mede door de diverse subsidieregelingen die de overheid heeft toegekend., Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een nieuwe subsidieregeling met betrekking tot gedane investeringen. In de periode dat er niet getraind mocht worden zijn alle vrijwilligersvergoedingen stopgezet. Daarnaast hebben we vanuit de gemeente een korting ontvangen op de huur.

Gelukkig kunnen we zeggen dat FC Meppel, op 30 juni 2020, een gezonde vereniging is. De liquiditeiten zijn ruim voldoende om aan alle verplichtingen, die eventueel gaan komen, te voldoen. Op de balans zijn reserveringen gemaakt voor groot onderhoud, en er is een klein potje gemaakt voor het jubileumfeest. De aanschaf van de kleding was een flinke kostenpost, maar met behulp van vele (nieuwe) sponsoren hebben dat financieel goed kunnen organiseren.

Wico Vaartjes (Technische Zaken) is aftredend en herkiesbaar. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het verlengen van nog een nieuwe zittingstermijn voor Wico Vaartjes.
Frans Schrotenboer (Accomodatiezaken) en Sander van de Belt (Jeugdzaken) zijn ook beide aftredend, zij zijn echter niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Emil Koster voor als bestuurslid Accomodatiezaken. De aanwezige leden stemmen unaniem in met dit voorstel.

Frans en Sander worden bedankt voor het vele werk wat zij gedaan hebben als bestuurslid voor FC Meppel.

Het bestuur kiest er voor om de vacature bestuurslid Jeugdzaken (nog) niet in te vullen. Deze bestuursfunctie is destijds in het leven geroepen in de persoon van Sander van den Belt. Tijdens de ALV in oktober 2017 is destijds afgesproken om op zoek te gaan naar een goede HJO. Die hebben we gevonden in de vorm van Dirk Jan van der Meulen, waar wij erg blij mee zijn.

Het technisch beleid valt onder de bestuurslid Technische Zaken, de HJO valt hier dan ook rechtstreek onder. Het is belangrijk dat de HJO een coördinerende rol krijgt. Dit kan alleen maar als het kader in de jeugdopleiding goed staat en het bestuur is van mening dat dat op orde is.

In de afgelopen periode is middels een enquête aan onze leden gevraagd hoe zij aankijken tegen een mogelijke samenwerking met MSC en Alcides. Een groot deel van de respondenten is voor een mogelijke samenwerking. De uitkomst van de enquête gaf de drie besturen aanleiding een onafhankelijke onderzoekscommissie de opdracht te geven te kijken naar de haalbaarheid van de meest vergaande vorm van samenwerking van de drie voetbalverenigingen.

Van onze kant zaten daar Adriaan de Jonge en John Slagter in deze commissie. Dit rapport is onlangs opgeleverd en gepresenteerd aan de drie besturen en vervolgens aan de leden. De conclusie van het rapport geeft aan dat er geen overbrugbare bezwaren zijn om een mogelijke fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen verder te onderzoeken. 

Het bestuur vindt het heel belangrijk om transparant te zijn, en wil de leden stap voor stap meenemen in het proces.
Het bestuur vraagt middels een stemming akkoord te geven om concrete vervolgstappen te zetten in het onderzoek naar een fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen. Nadat de stemming is geteld heeft het bestuur geconstateerd dat er voldoende draagvlak is om verder onderzoek te doen naar samenwerking met MSC en Alcides.

Ook bij MSC en Alcides heeft het merendeel voor gestemd.

Het bestuur is van mening dat het stemrecht opnieuw onder de loep genomen moet worden. Hoe het stemrecht er uiteindelijk uit moet zien is nog niet duidelijk, maar dat ieder lid, of ouders van de jeugdleden, in de toekomst van de vereniging mee moeten kunnen bepalen is zeker van deze tijd. Het bestuur komt hierop terug.

De vergadering wordt afgesloten met een dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en alle leden die de vereniging een warm hart toedragen.