Wisseling van de wacht

woensdag 4 november 2020

Zoals al gecommuniceerd is onze Algemene Ledenvergadering verschoven naar het voorjaar. We hopen deze dan alsnog in het clubhuis te kunnen houden. M.b.t. het bestuur hebben we in ieder geval één aftredend bestuurslid die niet herkiesbaar is, te weten Frans Schrotenboer.

Frans heeft ons te kennen gegeven toch per heden zijn rol neer te leggen gezien zijn drukke privé- en zakelijke omstandigheden.

Als bestuur hebben we daar natuurlijk alle begrip voor. De taken van Frans zullen ad interim overgenomen worden door Emil Koster. Emil is voor velen geen onbekende. Hij zet zich al jaren in als vrijwilliger. Beroepsmatig past deze taak bij hem. Als bestuur willen we hem dan ook graag voordragen als opvolger van Frans; bestuurslid accomodatiezaken.

Rest ons Frans te bedanken voor zijn gedreven inzet van de afgelopen jaren als bestuurslid. Dat laatste doen we uiteraard ook nog officieel op de ALV.