Contributie termijnen 2023-2024

zaterdag 2 september 2023

Beste leden, Alle leden van FC Meppel betalen contributie, welke we voor de meeste leden in 4 termijnen automatisch incasseren. De contributie van de 35+/40+ en Walking Football teams wordt in 2 termijnen geïncasseerd en van de niet spelende leden en vrijwilligers in 1 termijn. De kledingbijdrage voor alle spelende leden wordt dit seizoen eind september geïncasseerd, dit gebeurt tegelijk met de 1e termijn van de contributie.

De termijnen voor dit seizoen zullen op de volgende data worden geïncasseerd van uw rekening:

27 september 2023 (kledingbijdrage en 1e termijn contributie) *

27 november 2023

27 februari 2024 **

29 april 2024

* Ook de jaarlijkse en de eerste halfjaarlijkse incasso

** Ook de tweede halfjaarlijkse incasso

Voor verdere informatie m.b.t. de contributie verwijzen uw naar https://www.fcmeppel.nl/contributie, met eventuele vragen kan je terecht bij penningmeester@fcmeppel.nl of ledenadministratie@fcmeppel.nl