Contributie & verzoek aanlevering emailadres.

donderdag 23 december 2021

Geachte leden van de supportersvereniging,

De Supportersvereniging wil komend jaar de kosten van het lidmaatschap op een andere manier innen, dwz via een automatische afschrijving.
Zodra er meer bekend over is, krijgt u hier meer informatie over. Ook gaan wij de Nieuwsbrief voortaan per mail versturen en op de website plaatsen, daarom vragen wij u om uw e-mailadres aan ons toe sturen. Dit kan op supportersvereniging@fcmeppel.nl
Verder verzoekt het bestuur (de penningmeester) de leden, die hun contributie 2021/2022 nog niet betaald hebben, dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Supportersvereniging FC Meppel