In Memoriam: Rob Seriese

dinsdag 19 april 2022

Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid Rob Seriese op 80- jarige leeftijd is overleden.

Rob was een betrokken lid van onze vereniging en daarnaast bestuurslid van de supportersvereniging.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.