Bijzondere Algemene Ledenvergadering

donderdag 23 februari 2023

Aan ereleden, leden van verdienste en leden van FC Meppel,

Het bestuur van FC Meppel nodigt u uit tot het bijwonen van een Bijzonder Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 20 maart 2023, aanvang 19.30 uur in het clubhuis.

 

Agenda algemene ledenvergadering

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Bestuursverkiezing

  4. Voorstel toetreding bestuur:

    Bastiaan Meijer – voorzitter

    (Tegen)kandidaten kunnen door tenminste tien stemgerechtigde leden, uiterlijk tien dagen voor de vergadering, schriftelijk (secretaris@fcmeppel.nl) bij de secretaris worden ingediend, met overlegging van een schriftelijke verklaring van de betrokken kandidaat dat hij of zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.

  5. Afsluiting

Groet en tot maandag 20 maart 19.30 uur, namens het bestuur,


Yolanda Tepper
secretaris

Beste leden,

Met uw instemmen bij de ALV zou ik mij graag willen laten benoemen als voorzitter van FC Meppel. Een aantal zal mij kennen vanuit de vrijwilligersactiviteit achter de bar en/of van mijn voetbalverrichtingen van de afgelopen 25 jaar op het veld. FC Meppel heeft mij altijd veel plezier gebracht, niet alleen op het veld of in de kantine maar ook via de vriendschappen die hier zijn begonnen. Daarnaast heb ik mogen presenteren in de selectieteams. Dit alles is niet vanzelfsprekend, zonder vrijwilligers geen vereniging. Hierin is het bestuur ook een belangrijk fundament die zich volop (samen met alle andere vrijwilligers) inzet om FC Meppel vooruit te helpen. Met mijn ervaringen, competenties en vooral motivatie, verwacht ik met veel plezier de functie van voorzitter in te kunnen vullen en daarmee het bestuur weer compleet te maken.

Graag tot ziens op de ALV en anders op een ander moment in het clubhuis.

Met vriendelijke groet,

Bastiaan Meijer