Verslag ALV 2016 Supportersvereniging


Op 16 november werd de jaarlijkse ALV van de Supp.ver. gehouden. De opkomst was, zoals gebruikelijk weer niet groot.

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en iedereen welkom heette was het woord aan de secretaris Adri Broekhuizen. De supp.ver. telde 184 leden waarvan er 28 hebben bedankt en 7 nieuwe leden werden aangemeld. Per 31 mei was het ledenbestand 160 leden. Er werden 6 bestuursvergaderingen gehouden. Er werd 2x vergaderd met het bestuur voetbal.

Diverse acties door de Supp.ver. georganiseerd: verkoop programmaboekje plus verloting, rad van Fortuin, doelpuntenactie, Grote Clubactie.

Verder werd er geld beschikbaar gesteld voor het  Sint Nicolaasfeest, bijdrage aan toernooien en andere activiteiten, jaarlijkse bijdrage aan jeugdbestuur t.b.v. winterse activiteiten, aanschaf divers materiaal voor de klussenploeg, bijdragen aan verschillende teams voor activiteiten.

De Nieuwsbrief verscheen 4x . Uit de reacties blijkt dat deze zeer op prijs wordt gesteld. 

Het seizoen werd afgesloten met een gezellige avond voor leden, sponsoren en adverteerders.

Hierna werd de vergadering gesloten.