Verslag Supportersvereniging FC Meppel 2020/2021

zaterdag 4 december 2021

Het afgelopen verenigingsjaar is voor de Supportersvereniging niet zo'n succes vol jaar geweest, dit kwam door de corona-pandemie. Er is wel veel werk verricht door het bestuur ten gunste van onze FC Meppel.

De Supportersvereniging had in het afgelopen verenigingsjaar 145 leden.
Het ledenbestand per 30 juni 2021 is 138 leden.
Er zijn in het afgelopen verenigingsjaar geen bestuursvergaderingen van de Supportersvereniging geweest. Als er iets dringend was mailden of telefoonneerden we dat als bestuur om zo spoedig mogelijk een besluit te nemen.
De diversen acties die door ons georganiseerd werden waren:

  • De programma verkoop en het Rad van Fortuin hebben dit verenigingsjaar
    niets opgebracht in verband met de corona-pandemie.
  • De doelpuntactie (deze wordt minder).
  • De Grote Clubactie de inkomsten zijn elk jaar nagenoeg het zelfde.
  • Bijdrage voor kleding tot 3 jaar.
  • Bijdrage voor de jaarlijkse jeugdactiviteiten.
  • Bedrag gegeven voor de mondkapjes.
  • Bijdrage voor een nieuw spandoek op het hoofdveld.
  • De inkomsten zijn elk jaar sponsoring en adverteerders.

Het afgelopen verenigingsjaar is de nieuwsbrief 4 maal verschenen, Voor de uitvoering van de nieuwsbrief willen we Rob hiervoor hartelijk bedanken. Reacties van onze leden waren wederom positief en zouden het jammer vinden als we ermee zouden stoppen (het is wel veel werk).
Door de corona-pandemie konden we helaas geen gezellige avond in mei houden voor de Supportersvereniging om het seizoen af te sluiten.
Heeft u als lid van de Supportersvereniging nog suggesties, laat het ons dan weten, dan kunnen we dit bespreken in onze bestuursvergadering.
Wilt u meer details zien over de financiën van dit seizoen, dan kunt u een afspraak maken via supportersvereniging@fcmeppel.nl
Laten we hopen dat het verenigingsjaar 2021/2022 succesvoller wordt en dat er dan geen corona-pandem ie meer is.

Adri Broekhuizen (secretaris)

VERSLAG kascommissie

De kascommissie bestaande uit Albert Kuipers en Jan Fledderus heeft op dinsdag 2 november jl. bij de penningmeester Olaf Dolstra de jaarstukken onderzocht en ingezien,
Door corona waren er weinig mutaties in de financiën . op een overzichtelijk manier hebben wij kennis genomen van de stand van zaken en deze in orde bevonden.
De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Meppel, 22 november 2021

Kascommissieleden:

Albert Kuipers
Jan Fledderus

Onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is door de corona op 22 november 2021 niet door gegaan.
Als bestuur willen wij u vragen om toch accoord te gaan met de bovenstaande tekst van de kascommissie.