Verslag Algemene Ledenvergadering, 24 oktober 2022

vrijdag 11 november 2022

Op maandag 24 oktober opent onze voorzitter Hans ter Voorde de Algemene Ledenvergadering 2021-2022. Yolanda Tepper, secretaris, is helaas vanwege ziekte afwezig, daarom zorgt Emil Koster dit jaar voor de verslaglegging. Nadat we twee jaar de ALV online hebben aangeboden, kunnen we elkaar dit jaar gelukkig weer fysiek treffen. Dat is toch wat we het liefste doen, elkaar treffen op de club. Dat geldt tijdens de ALV, maar geldt zeker ook op de zaterdag. Want wat is het fijn om al die leden op zaterdag te treffen op de club. Helaas geldt dat voor een ALV niet. Daar treffen we meestal een vaste kern, betrokken leden die meestal al veel uren klaar staan voor onze FC.

Inko Tien, bestuurslid Communicatie- en commerciële zaken, overhandigt het 1e exemplaar van onze presentatiegids aan Hans ter Voorde. De presentatiegids heeft een professionele uitstraling! Echt iets om trots op te zijn! De gids ligt vanaf nu in het clubhuis ter inzage en de echte liefhebber mag er één mee naar huis nemen.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het afgelopen seizoen. Hopelijk ligt de coronaperiode achter ons. Maar de huidige ontwikkelingen in de wereld hebben ook invloed op FC Meppel. De penningmeester komt hier dan ook later op terug. Voor elke club, ook voor FC Meppel, blijft het hebben van voldoende vrijwilligers een grote uitdaging. Het is steeds moeilijker om week in week uit alles te realiseren. We hebben daar (de ouders van ) onze leden hard bij nodig. Samen zijn wij FC Meppel!

Afgelopen seizoen hebben er verschillende teams mooie prestaties neergezet. Ons 1e elftal speelde nacompetitie voor promotie. Helaas viel op de finaledag het kwartje de verkeerde kant op. Desondanks kijken we hier veel plezier en trots op terug. Helaas is het 2e elftal gedegradeerd uit de reserveklasse.

Onze jeugdafdeling is een om trots op te zijn. Het kader is goed ingevuld en we groeien in het aantal jeugdleden. Ook het niveau van de spelers zit in de lift Op social media hebben we allemaal kunnen lezen dat er meerdere jeugdspelers naar de BVO’s zijn vertrokken.

Het vrouwen- en meisjesvoetbal komt steeds meer op de kaart te staan. Afgelopen jaar is het beleidsplan geschreven en zijn de doelstellingen vastgelegd. Hieraan heeft Patrick de Leeuw, bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal, een grote bijdrage gehad.

Door de komst van Inko Tien is er een frisse wind gaan waaien in de portefeuille Communicatie- en commerciële zaken. Afgelopen jaar is er vooral aandacht geweest voor door ontwikkelen en de binding van sponsoren. De afgelopen tijd is er veel tijd gestoken in de presentatiegids, het resultaat mag er dan ook zijn. Belangrijk is dat we goed zichtbaar en vindbaar blijven op  social media. Facebook, Twitter en Instagram blijven belangrijke kanalen om onze leden te bereiken.

De portefeuille Accommodatiezaken is altijd in beweging. Op dit moment vraagt verduurzaming van het clubhuis en de accommodatie aandacht. Met de huidige energieprijzen is het belangrijk dat we kijken waar we kunnen besparen. Het is al jaren een actueel onderwerp, maar het laatste jaar is dit versterkt.

De penningmeester geeft kort overzicht van de financiële cijfers van het afgelopen seizoen. We sluiten af met een positief resultaat. Ondanks dat we te maken hadden met corona, waardoor de kantine 3 maanden gesloten is geweest. Gelukkig waren dat niet de drukste maanden waardoor het is te overzien is.

Opvallende punten:

 • Weer bijna een normaal jaar opening clubhuis; hogere omzet maar ook de daarbij horende hogere inkoop;
 • Subsidies ontvangen i.v.m. corona;
 • Subsidieregeling m.b.t. investering / onderhoud;
 • Korting op huur sportvelden;
 • Extra reservering gevormd voor verduurzaming;
 • Kosten voor teams en algemene kosten weer op niveau van voor corona;
 • FC Meppel is een gezonde vereniging (per 30 juni 2022 en per heden);
 • Per 30 juni 2022 voldoende liquiditeiten / voorzieningen voor:
  - groot onderhoud;
  - verduurzaming (zonnepanelen / LED-verlichting);
  - hogere kosten energie.

De kascommissie is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 30 juni 2022 en het resultaat van het boekjaar 2021-2022. Op voorstel van de kascommissie verleent de ALV het bestuur dan ook decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Tevens een extra opmerking namens de kascommissie dat de penningmeester de zaken altijd duidelijk en overzichtelijk beschikbaar heeft. We mogen als club dan ook blij zijn met Albert-Jan Luth als penningmeester.

Gaby Timmer is op haar verzoek op 29 november 2021, tijdens de digitale ALV,  reeds afgetreden. Patrick de Leeuw vervult al  10 maanden deze functie. Het voorstel om Patrick de Leeuw alsnog officieel te benoemen wordt aangenomen.

Tijdens de ALV van november 2021 is tevens aangegeven dat Wico Vaartjes, bestuurslid Technische Zaken, na een periode van  5 jaar zal aftreden. Daarnaast zouden na twee bestuursperiodes Hans ter Voorde en Yolanda Tepper hun functie neerleggen. De vraag kwam dan ook bij het bestuur terecht of er crisis is bij FC Meppel. Er is echter geen crisis binnen onze club, maar het is wel zo dat meerdere bestuursleden gelijktijdig het bestuur verlaten. Dat is een grote uitdaging voor het zittende bestuur!

Inmiddels heeft Yolanda Tepper aangegeven om voor de vereniging nog een jaar langer door te gaan of tot er een vervanger is gevonden voor haar functie. Dit bericht wordt onder applaus ontvangen van de leden!

Wico Vaartjes treedt af als bestuurslid, en geeft aan dat zijn bestuursperiode als een hectische periode heeft ervaren. Het ontslag van de hoofdtrainers hakte er wel in. Vervolgens kwam de corona periode, dat was ook een hele druk tijd met veel randzaken. Overal overheerst het gevoel dat hij het ontzettend naar zijn zin heeft gehad. Met een mooie finaledag van het 1e elftal. Hij bedankt de leden en het huidige bestuur en wenst Per Kampman, zijn opvolger, veel succes. Per Kampman wordt vervolgens gekozen als bestuurslid Technische zaken.

Wat speelt er op dit moment:

 • Kunstgrasvelden staan op de  begroting voor volgend jaar. De gemeenteraad beslist hierover in november;
 • Tijdens de aanleg van de huidige kunstgrasvelden is afgesproken dat de kunstgrasvelden na 10 jaar vervangen zouden worden. Hier was de afgelopen periode gewoonweg geen geld voor bij de gemeente. Het lijkt nu de goede kant op te gaan;
 • LED verlichting heeft nu prio i.p.v. zonnepanelen (hopelijk nog op de begroting voor volgend jaar – gemeenteraad beslist in november;
 • Samenwerking voetbalverenigingen – in mei 2022 zijn de nieuwe wethouder en de gemeenteraad op bezoek geweest op Ezinge – in juli 2022 is er een gesprek geweest met de wethouder en de beleidsmedewerker - eerst wordt er een sportvisie vastgesteld, daarna het accommodatie vraagstuk - meer duidelijkheid verwachten we rond de zomer 2023;
 • Hoe om te gaan met de consequenties van de ontwikkelingen in de wereld (corona, energieprijzen, etc.) ;
 • Na de winterstop opstart nieuwe kleding tender;
 • Verdere verbetering accommodatie ( bijvoorbeeld nieuwe tribunestoeltjes);
 • WBTR – sinds 1 juni 2021 nieuwe wetgeving. Dat is een reden dat we naar de notaris moeten Tevens kunnen we dan eventueel de statuten aanpassen (stemrecht, op zondag toernooi spelen, etc.);
 • Nieuwe voorzitter: deze is nog niet gevonden. Zou een duo functie mogelijk zijn?

Hans ter Voorde treedt af als voorzitter. Hij sluit af met een aantal kernpunten uit zijn tijd als voorzitter. Hij bedankt iedereen voor de fijne jaren. Tevens doet hij een oproep om opbouwend kritisch te blijven. Daar worden we als vereniging beter van.
Helaas is het niet gelukt de vacature van voorzitter in te vullen. Het bestuur stelt dan ook voor gezamenlijk te zoeken naar een vervanger.

De vergadering wordt afgesloten met een dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en alle leden die de vereniging een warm hard toe dragen.