Definitieve conceptindeling Jeugd 2021-2022

maandag 14 juni 2021

Het seizoen 2020-2021 is net als de vorige jaargang niet geweest zoals we dat gewend waren op voetbalgebied. Toch hebben we bij FC Meppel met z'n allen de schouders eronder gezet om onze jeugd zo normaal mogelijk te laten voetballen. Op sociaal emotioneel vlak, gezondheidsgebied, motorische ontwikkeling en niet te vergeten mentaal vlak is sport voor onze kinderen zeer belangrijk. Dat in ogenschouw nemende zijn we er met het doorgaan van de meeste trainingen en het aanbieden van interne competities, onderlinge oefenduels, voetbalschool en voetbal2daagses in geslaagd om minimaal evenveel te voetballen als voorheen. Daar kunnen we met z'n allen trots op zijn en heeft ervoor gezorgd dat we als vereniging nog steeds springlevend zijn!

Door alle trainingen, interne competities en oefenduels hebben we een goed beeld van onze jeugd en is er gedurende het seizoen nauwkeurig gemonitord door onze trainers en TC/HJO. Op basis van deze evaluaties zijn we gekomen tot een voorlopige conceptindeling, deze is weer voorgelegd aan de trainers waarna een definitieve conceptindeling is gemaakt. 

Deze is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u als ouder/verzorger en/of speler naar aanleiding van deze indeling vragen hebben dan is er komende woensdag 16 juni de mogelijkheid om deze te laten beantwoorden in de kantine.

Wij zullen van 18:15 - 19:30 uur aanwezig zijn om uitleg te geven aan diegenen die daar behoefte aan hebben of een afspraak te plannen op een ander tijdstip.

Met vriendelijke sportgroet,

Dirk Jan van der Meulen
Niels Eemstra
Joël Vegter
Stefan Sijbom

INDELINGEN (versie 18 juni)