Uitslag enquête

dinsdag 18 juni 2019

Beste leden, ouders en verzorgers, Graag delen wij de uitkomst van de enquête met als onderwerp samenwerking tussen de Meppeler voetbalverenigingen. Voor de uitkomst van de enquête bij de andere verenigingen verwijzen wij je naar de websites van Alcides en MSC.

De uitkomsten zijn door de besturen besproken en zij zijn van mening dat deze aanleiding geven tot een nader onderzoek naar een mogelijke samenwerking in welke vorm dan ook.

Dank voor het invullen en wij houden jullie op de hoogte.

Namens het bestuur van FC Meppel,

Hans ter Voorde
Voorzitter