Verslag Bestuursvergadering Supportersvereniging

donderdag 16 december 2021

VERSLAG BESTUURSVERGADERING SUPPORTERSVERENIGING 8-12-2021

Wegens corona hebben we als bestuur online vergaderd.
Als adviseurs van de Supportersvereniging zijn benoemd W. Dijkstra en C. Landkroon.
Helaas zal er door ziekte een korte nieuwsbrief op de website van de Supportersvereniging vermeld worden.
Als bestuur verzoeken wij de leden om voor aanvang van de competitie hun contributie over te maken.
Tevens willen wij vragen om uw e-mail adres te mailen naar de supportersvereniging@fcmeppel.nl voor de eventuele uitnodigingen en de nieuwsbrief.

Hoe we de contributie volgend jaar gaan innen daar wordt nog over nagedacht.
Als bestuur willen we de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het vervolg houden in de maand september.
Er zullen ook nieuwe sponsoren vermeld worden op de website en op ons sponsorbord bij de kantine.
Verder zullen we eerder starten met de werving van adverteerders voor het programmablad en de nieuwsbrief,
zodat ze in september een factuur zullen ontvangen.
Ook willen we de website van de Supportersvereniging actueel maken en bij gaan houden.

Adri Broekhuizen (secr.)